Статут


СТАТУТ
ЕКОНОМІЧНОГО КЛУБУ «ГЕНДЛЯР»
НАДВІРНЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

1.    МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
 об’єднання учнів, які мають спільні економічні погляди та прагнуть до розвитку підприємницьких здібностей.

2.    ЦІЛІ РОБОТИ КЛУБУ
·      збагаченння та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки;
·      розвиток комунікативної  компетентності та соціальної активності учнів;
·      формування підприємницького світогляду учасників;
·      вироблення навиків роботи в команді;
·      розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами та громадськими організаціями.

        3.    ЧЛЕНСТВО КЛУБУ
3.1.Членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу та задекларували хоча б одну форму діяльності, заплановану в роботі клубу .
3.2. Для участі в роботі клубу учням (неповнолітнім) необхідно представити згоду батьків.
    3.3. Засідання членів клубу здійснюються не менше двох разів на місяць.   

     4.  ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
          4.1.Члени клубу мають право:
·       вільно висловлювати свої думки;
·       брати участь у всіх видах діяльності клубу;
·       вносити пропозиції щодо вдосконалення форм роботи  клубу;
·      користування інформаційними ресурсами клубу;
·      отримувати заохочувальні призи, грамоти ліцею та спонсорські відзнаки.
         4.2. Члени клубу зобов’язані:
·     брати активну участь в діяльності клубу;
·     реалізовувати основні напрямки діяльності клубу;
·     дотримуватися принципів діяльності клубу, передбачених Статутом.
         4.3. Підстава для виключення:
·       власна заява на виключення;
·       бажання батьків учасників;
·       недотримання статуту клубу;
·       невиконання принципів роботи клубу;
·       пропуски засідань клубу без поважних причин впродовж восьми тижнів.
        4.4. Принципи діяльності клубу:
·       добровільності;
·       рівноцінності;
·       конфіденційності.

5.       ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
5.1.        Діяльність клубу здійснюється на основі рішення педради, а функціонування – на основі статуту.
5.2.        Дата початку діяльності клубу вважається 29 жовтня 2012 року.
5.3.        Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи клубу.
           План роботи клубу затверджується директором ліцею.
          5.4.    Діяльність клубу розрахована до кінця 2013 р. і може бути      продовжена.


Немає коментарів:

Дописати коментар